ВИБРАНІ ПИТАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТ

ВИБРАНІ ПИТАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИКИ

Предмет дисципліни: дає початкове уявлення про математику як точну науку, що вивчає пошук закономірностей в економіко-соціальних явищах, побудовах математичних моделей на мікро- та макрорівнях.

Мета дисципліни: полягає в ознайомленні студентів з основами математичного апарату, необхідного для подальшого успішного засвоєння вищої математики та економіки; прищепленні студентам уміння самостійно вивчати навчальну літературу з елементарної математики.

Завдання дисципліни: полягає в навчанні студентів основним математичним методам, необхідним для розв’язування конкретних математичних задач, а також в формуванні особистості студента як спеціаліста, розвиненні його інтелекту і здібності до логічного та алгоритмічного мислення.

ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА завантажити
ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ завантажити
ПИТАННЯ НА ЗАЛІК завантажити
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА завантажити

 

 

назад