КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основами телекомунікаційних завдань, необхідного для розв‘язування практичних задач економіки; виробити навички дослідження прикладних задач; прищепити студентам уміння самостійно вивчати навчальну літературу з теорії телекомунікації та комп‘ютерних мереж та її прикладних розділів. Розвити вміння основи роботи з мережевими підходами в використанні персональних комп‘ютерів. Дати основи теорії и практики сучасних дротових та мобільних систем зв‘язку.

Предмет дисципліни дає уявлення про телекомунікації та комп‘ютерні мережі як прикладну науку, що вивчає пошук алгоритмів, схем і пристроїв, які дозволяють виконувати ефективний та доступний для широких груп населення зв‘язок в різноманітних умовах.

Завдання курсу полягає в навчанні студентів основним методам, необхідним для розв‘язування конкретних телекомунікаційних задач, а також в формуванні особистості студента як спеціаліста, розвиненні його інтелекту та здібності до логічного та алгоритмічного мислення.

ЛЕКЦІЇ завантажити
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ завантажити
ЗРАЗКИ ТЕСТІВ завантажити
РЕЙТИНГ завантажити
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА завантажити

 

 

назад